Montáž a realizácia gabiónových plotov:

Návod na montáž

1. Úvod:

Správne osadenie a vyplnenie je hlavným predpokladom pre vysokú kvalitu a dlhú životnosť oplotenia. Za týmto účelom by mala byť inštalácia vykonaná dôkladne.

2. Postup inštalácie:

a.) Identifikácia a príprava podkladu. Zameranie, vyvŕtanie dier, správne osadenie stĺpikov a zabetónovanie. Zabetónovanie stabilizačných stĺpíkov by malo byť minimálne do hĺbky 50 cm, s pravidla by malo platiť, že čím je panel vyšší, tým by mal byť stĺpik hlbšie vložený.

(Tento krok môžete vynechať, ak výška panelu nepresahuje 40 cm).


Gabionový dielec
gabionove ploty


b.) Výhodou gabiónového plotu do výšky 1,8m je že nepotrebuje betónový základ. Stačí ak je podklad dostatočne zhutnený a stabilizačné stĺpiky sú správne zabetónované.

 

Pri výške plotu nad 1,8m doporučujeme vybetónovať tenkú (min. 5cm) betónovu dosku, na šírku gabiónového panelu.


Montáž gabionových plotov

 

b1.) V prípade, že bol betónový podklad zhotovený skôr, tak sa použijú stabilizačné stĺpiky s oceľovou platňou pomocou ktorej sa stĺpiky ukotvia o betónový podklad, tak ako je zobrazené na obrázku nižšie.

stabilizačný stĺpikstabilizačný stĺpik stabilizačný stĺpik 

 

c.) Uchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpik pomocou dištačnej lišty a kovovej žabky.

Uchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpikUchytenie gabiónových panelov o stabilizačný stĺpik

 

 

Aby bolo možné upevniť stabilizačný stĺpik k panelu, je k tomu určená oceľová dištančná lišta so svorkou. Samotná dištančná lišta tiež slúži na výstuhu panela.


 

c1.) Samotné zmontovanie plotu treba realizovať priamo na vytýčenej ploche.

Montáž gabionových plotov

Stabilizačný stĺpik musí byť vždy nižší ako gabiónový panel minimálne o 40 cm z dôvodu prekrytia stĺpiku kameňom.

 

 

Na zmontovanie dielcov je potrebné použitie šróbu s vhodnou maticou a podložkou, pri montáži ich je potrebné dobre dotiahnuť. Sada šróbov, matíc a podložiek je súčasťou panelu.

Montáž gabionových plotov

 

d.) Spôsob upevnenia panelu k stabilizačným stĺpom pri výstavbe plota.

 

e.) Než začnete panel zapĺňať, je pred tým potrebné sa ubezpečiť, že všetky prvky boli správne a dostatočne k sebe primontované a sú stabilné. 

 

 

Pri zapĺňaní by ste mali pamätať na rovnomerné vyplnenie, je možné, že niektoré druhy kameňov, budete musieť ručne upraviť.

 

3. Pravidlá:

Pred začatím práce sa vždy uistite, či je správne pripravené podložie na ktorom budete stavať plot. Podložie musí byť dostatočne spevnené (zhutnené).Pri výške gabiónového plotu nad 180cm doporučujeme spraviť tenkú (min. 5cm) betónovu dosku vystuženú železom, na šírku gabiónového panelu.

(Ak by bola vybetónovaná základová doska, treba overiť, či je suchá a úplne tvrdá, to isté platí aj v prípade zabetonovaných stĺpikov).

Plnenie koša môže začať až potom, keď sú:

  • správne zmontované dielce,
  • správne uchytené panely k stabilizačným stĺpikom
  • správne vystužené panely dištančnými lištami, inak by hrozilo, že oplotenie bude nestabilné...

Galéria montáže